Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W związku z otrzymanym komunikatem MEN i CKE przekazuję informacje o zaplanowanym próbnym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków nowożytnych.

Próbny egzamin ósmoklasisty w naszej szkole będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym orazdiagnostycznym. Nie będzie podlegał ocenie.Dlatego proszę o samodzielność w rozwiązywaniu zadań.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Nasi uczniowie pobierają arkusze standardowe. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie:

 • język polski (120 min);
 • matematyka (100 min);
 • językangielski (90).

liczony od momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem (czas na pobranie pliku nie wliczamy w czas wskazany w powyższych punktach).

Dla uczniów spełniających kryteria dotyczące wydłużenia czasu pracy z arkuszem czas trwania egzaminu przedstawia się następująco:

 • język polski (do 180 min);
 • matematyka (do 150 min);
 • języki angielski (do 135 min).

Odpowiedzi uczniów zapisujemy:

 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie) – jeśli uczeń ma możliwość wydruku;
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Niezależnie od przyjętej formy, proszę o zwrócenie uwagi na:

 • czytelność,
 • przejrzystość (oddzielanie poszczególnych zadań od siebie jeśli odpowiedzi będą zapisywane na kartce).

Odpowiedzi do danego arkusza należy przesłać nauczycielowi uczącemu dany przedmiot drogą e-mailową (skan, zdjęcie, plik edytowalny – w zależności od umówionej z nauczycielem formy) zaraz po zakończeniu próbnego egzaminu z danego przedmiotu.

W przypadku problemów ze ściągnięciem danego pliku proszę kontaktować się z wychowawcą klasy lub na email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z poważaniem

Anna Jurek

Dyrektor Szkoły

Zdalne nauczanie w naszej szkole będzie się odbywać wg dotychczasowego harmonogramu zajęć lekcyjnych.

Materiały i zadania dla uczniów będą umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły lub drogą e-mailową do uczniów lub (w przypadku młodszych uczniów) rodziców.

Uczniowie otrzymują oceny na podstawie wskazanych przez nauczyciela samodzielnie rozwiązanych zadań i przesłanych na podany adres e-mail lub inny komunikator.

Nauczyciele przekazują materiały do danej jednostki lekcyjnej lub kilku jednostek lekcyjnych w dniu przypadającym na daną lekcję lub dzień wcześniej i są dostępni online w celu odpowiadania na pytania związane z daną jednostką lekcyjną (w czasie trwania zajęć).

Rodzice lub uczniowie zgłaszają do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców problemy z odbiorem materiałów lub odsyłaniem zadanych ćwiczeń.

Rodzice lub uczniowie, którzy jeszcze nie dostarczyli adresów e-mailowych proszeni są o przesłanie ich do wychowawców klas na adresy podane na stronie internetowej.

Poniżej zamieszczamy wykaz adresów e-mailowych, na które można przesyłać zapytania dot. zajęć oraz odsyłać zadane prace. Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony. W najbliższych dniach pojawi się informacja dotycząca szczegółowej organizacji zdalnego nauczania w naszej szkole.

Adresy e-mailowe

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - dyrektor szkoły, język angielski kl. III, V (gr. I), VII

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - klasa I, plastyka kl. IV, VIa, VIb

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - klasa II

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - klasa III, technika

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - język niemiecki

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - język angielski (kl. I, II, IV, V(gr.II), VIa, VIb, VIII, wychowawca kl.VIb

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - matematyka (kl.IV, VIa, VII,), fizyka, wychowawca kl.IV

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - EDB, w-f (kl. IV, V, VIa, VIb - chłopcy oraz kl.VII, kl.VIII), wychowawca kl.VIII

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - w-f (kl. I, IV, V, VIa, VIb – dziewczęta)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - chemia

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  - język polski (kl.IV, kl.V)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - muzyka, plastyka (kl. VII)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - matematyka (kl.V, VIb, VIII), informatyka (kl.IV, V, VIb,), wychowawca kl.V

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - język polski (kl.VIa, VIb, VII, VIII), WDŻ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - historia, informatyka (klVIa, kl.VII, kl.VIII), wychowawca kl. VII

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - biologia

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - geografia, przyroda, w-f (kl. III), wychowawca kl. VIa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - religia kl. I, II, IV-VIII

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - religia klasa III

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - biblioteka

Ważne!

Prosimy o potwierdzenie możliwości odbierania na e-mail rodzica lub ucznia materiałów i informacji za pomocą e-mail poprzez wysłanie wiadomości na adresy e-mailowe wychowawców klas

Zwracam się z prośbą do Rodziców i Uczniów, aby kontaktując się e-mailowo z Nauczycielem nie przesyłali żadnych danych wrażliwych - własnych czy osób trzecich. Przekazujemy wyłącznie informacje dotyczące terminów realizacji zadań, zakresu materiału do utrwalenia, pliki z zadaniami lub linki do pewnych platform edukacyjnych. Prosimy również aby nie rozpowszechniać i nie publikować na portalach społecznościowychmateriałów i wiadomości otrzymanych od nauczycieli na e-mail. Obostrzenia wynikają m.in. z przepisów RODO.

Zachęcam do skorzystania z dostępnych platform edukacyjnych dla uczniów m.in.

https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny?fbclid=IwAR0Sj5gHE0xysCQ5YtXTR6XmAKMPxQUpf2ZAT9DuhjHi7qYdkPDMZlpjBS8

Proszę również dbając o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy monitorować czas spędzony przed ekranem komputera, telewizora czy przy konsoli gier. Zwracam się również z prośbą aby zapytania za pośrednictwem e-maili, oraz telefonicznie kierować do nauczycieli do godziny 15:00. Na zapytania wysłane po godzinie 15:00 będzie wysłana odpowiedź następnego dnia. Dziękuję za zrozumienie.

Anna Jurek

Dyrektor Szkoły

W związku z zawieszonymi zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi zachęcamy uczniów do korzystania z polecanych przez MEN materiałów edukacyjnych dostępnych na platformach, stronach i serwisach internetowych:

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Ponieważ nie prowadzimy jeszcze dziennika elektronicznego, nauczyciele naszej szkoły kontaktują się z uczniami drogą e-mailową lub jak w przypadku uczniów klasy VIII również poprzez utworzoną grupę na Messengerze.

Zwracamy się z prośbą aby uczniowie, z którymi kontaktowali się nauczyciele przekazywali dalej materiały w obrębie własnych klas i grup.

Wybrane zadania z matematyki są dostępne na:

http://www.gimed.neostrada.pl/matematyka/mat5.htm

http://www.gimed.neostrada.pl/matematyka/mat6b.htm

http://www.gimed.neostrada.pl/matematyka/mat8.htm

Pytania można kierować na: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Informujemy, że w dniach 16.03.2020r. – 25.03.2020r. z powodu zamknięcia szkoły nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Podania będą przyjmowane od momentu otwarcia szkoły w terminie podanym na stronie internetowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Uwaga!

W dniach 13.03.2020r. – 25.03.2020r. hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie jest nieczynna.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43