PROJEKT UNIJNY pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”

 

UŻYCIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO NA ZAJĘCIACH

SZKOLENIE Z UŻYCIA TABLIC MULTIMEDIALNYCH

ODEBRANIE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału uczniów naszej szkoły w projekcie pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechówrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 DZIAŁANIE 10.1. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODDZIAŁANIE 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE w okresie od 2020-01-07 do 2021-12-31.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone od lutego 2020 do grudnia 2021r., w budynku Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie i obejmują zajęcia z:

  • języka angielskiego (zajęcia wyrównawcze)
  • języka angielskiego (zajęcia rozwijające)
  • języka niemieckiego (zajęcia wyrównawcze)
  • matematyki (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)
  • matematyki (zajęcia rozwijające)
  • informatyki
  • zajęcia metodą eksperymentu z: przyrody, chemii, biologii, geografii, fizyki
  • zajęcia dla uczniów z SPE: zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne.

Szczegóły dotyczące projektu zostaną przekazane na spotkaniu wywiadowczym 23.01.2020r., na którym zostaną również rozdane materiały rekrutacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Można również pobrać pełną dokumentację w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.

Z poważaniem,

Anna Jurek

Mędrzechów, 15.01.2020r.

 

Regulamin projektu

Umowa - Uczeń

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa - uczeń

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43