OGŁOSZENIE

Drukuj PDF

Od 31.01.2022r. (od poniedziałku) uczniowie klas V-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Wszystkie zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o obowiązującą Procedurę zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie zgodnie z obowiązującym planem zajęć dla poszczególnych klas. W tym zajęcia pozalekcyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopeda, pedagog).

Klasy I-IV uczestniczą we wszystkich zajęciach stacjonarnie w szkole.

Dowozy i odwozy według dotychczasowego harmonogramu. Należy uwzględnić krótszy czas przejazdu autobusu pomiędzy przystankami ze względu na mniejszą liczbę dzieci. W II półroczu po zajęciach najpierw odjeżdżają uczniowie mieszkający w Kupieninie, Wójcinie i Odmęcie.

Należy każdego dnia śledzić informacje na e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. W nagłych przypadkach można kontaktować się z sekretariatem szkoły.

Osoby przebywające w szkole są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43