Organizacja pracy szkoły od 07.06.2021r.

Drukuj PDF
 1. 1. Uczniowie wszystkich klas uczą się stacjonarnie w szkole.
 2. 2. Do szkoły może przyjść uczeń i pracownik szkoły, który nie ma objawów charakterystycznych dla choroby zakaźnej (bóle gardła, gorączka, kaszel, katar).
 3. 3. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły jest zobowiązana do przestrzegania Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 -2021 wraz załącznikami.
 4. 4. Ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania zakażeniu COVID-19, do szkoły wchodzą wyłącznie: uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby, które załatwiają sprawy administracyjne w sekretariacie szkoły oraz mają umówione spotkanie z wychowawcą, pedagogiem, logopedą lub dyrektorem szkoły.
 5. 5. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku osłony na usta i nos (maseczkę).
 6. 6. Zajęcia odbywają się według obowiązującego planu zajęć z uwzględnieniem zajęć dodatkowych i projektowych.
 7. 7. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej są zobowiązani do dokonania wpłaty do 10 czerwca 2021r. Wysokość kwoty zostanie podana uczniom w poniedziałek. Opłata obejmuje cały miesiąc. Z opłaty za określone dni może być zwolniony uczeń wyłącznie w sytuacji, gdy nieobecność ucznia trwa minimum trzy dni i jest wcześniej zgłoszona przez rodzica do sekretariatu szkoły.
 8. 8. Harmonogram korzystania ze stołówki jest umieszczony na drzwiach jadalni oraz w każdej klasie.
 9. 9. Dowozy i odwozy

Dowozy:

7:15 – Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

7:15 – Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

Odwozy:

I odwóz

12:45 - Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

13:05 - Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

II odwóz

14:30- Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

14:50 - Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

 1. 10. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny oraz zgłoszeni przez rodziców korzystają ze świetlicy szkolnej.
 2. 11. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym wchodzą i wychodzą wejściem obok hali sportowej.
 3. 12. Uczniowie niekorzystający z autobusu szkolnego (w tym odprowadzani przez rodziców/opiekunów prawnych) wchodzą i wychodzą głównym wejściem do szkoły.
 4. 13. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku osłony na usta i nos (maseczkę).
 5. 14.Ze względu na dynamikę zmian w organizacji zajęć należy pilnie śledzić informacje przesyłane przez e-dziennik oraz umieszczane na stronie szkoły.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43