Organizacja zajęć 17.05.2021r. - 28.05.2021r.

Drukuj PDF
 1. 1. Uczniowie klas I-III mają nadal zajęcia stacjonarne (w szkole).
 2. 2. Uczniowie klas IV-VIII biorą udział w zajęciach w systemie hybrydowym wg harmonogramu:
 • 05.2021r. (poniedziałek) – klasy VIII, IV
 • 05.2021r. (wtorek) – klasy VIII, IV
 • 05.2021r. (środa) – klasy VIII, V, VI
 • 05.2021r. (czwartek) – klasy VIII, V, VI
 • 05.2021r. (piątek) – klasy VIII, VIIa, VIIb
 • 05.2021r. (poniedziałek) – klasy VIIa, VIIb
 • 05.2021r. (piątek) – klasy IV, V
 1. 3. Zajęcia odbywają się według obowiązującego planu zajęć z uwzględnieniem zajęć dodatkowych i projektowych.
 2. 4. W dniach 25.05.2021r., 26.05.2021r., 27.05.2021r. odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Do szkoły przychodzą wyłącznie ósmoklasiści.
 3. 5. Prosimy o potwierdzenie chęci korzystania ze stołówki szkolnej uczniów klas IV-VIII, którzy w danym dniu będą w szkole na zajęciach.
 4. 6. Uczniowie klas I-III – korzystają ze stołówki na I długiej przerwie. Uczniowie klas IV-VI korzystają ze stołówki na II długiej przerwie.
 5. 7. Dowozy i odwozyod 17.05.2021r. – 21.05.2021r. (szczegółowy harmonogram dowozów w załączniku).
 6. 8. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym wchodzą i wychodzą wejściem obok hali sportowej.
 7. 9. Uczniowie, którzy niekorzystają z autobusu szkolnego (w tym odprowadzani przez rodziców/opiekunów prawnych) wchodzą i wychodzą głównym wejściem do szkoły.
 8. 10. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej musi doręczyć oświadczenie chęci korzystania ze świetlicy na formularzu z załącznika podpisane przez rodzica (nie dotyczy uczniów klas I-III, które takie oświadczenie już przedstawili).
 9. 11. Ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania zakażeniu COVID-19, do szkoły wchodzą wyłącznie: uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice zgłaszający odbiór dziecka oraz osoby, które załatwiają sprawy administracyjne w sekretariacie szkoły lub mają umówione spotkanie z wychowawcą, pedagogiem, logopedą lub dyrektorem szkoły.
 10. 12. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa naszej szkoły.
 11. 13. Należy pilnie śledzić informacje przesyłane przez e-dziennik i podawane na stronie internetowej.
 12. Dowozy i Odwozy 17.05.2021r. - 28.05.2021r. TUTAJ!

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43