OGŁOSZENIE!

Drukuj PDF

Wszyscy uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole od04.05.2021r. zgodnie z planem zajęć zapisanym w e-dzienniku.Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą nadal w zajęciach zdalnych. Należy bardzo uważnie śledzić informacje na stronie internetowej oraz ogłoszenia i wiadomości w e-dzienniku.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA DO SZKOŁY I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

  1. Uczniowie przyprowadzani przez rodziców lub opiekunów wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym wg załączonego harmonogramu.
  2. Po zakończeniu zajęć uczniowie korzystają z szatni wg harmonogramu:
  • następnie uczniowie korzystający z odwozu autobusem szkolnym (I kurs).
  • w pierwszej kolejności uczniowie odbierani przez rodziców (opiekunów)
  1. Uczniowie odbierani przez rodziców lub opiekunów opuszczają szkołę wejściem głównym.

DOWOZY I ODWOZY AUTOBUSEM SZKOLNYM

Dowozy:

7:15 – Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

7:15 – Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

Odwozy:

I odwóz

12:45 - Mędrzechów – Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

13:05 - Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

II odwóz

13:30 (kurs wspólny) – w przypadku uczestnictwa w zajęciach z pedagogiem i logopedą dzieci dojeżdżającychautobusem szkolnym

Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym wchodzą do budynku szkoły od strony hali sportowej.

Należy każdorazowo zgłaszać do sekretariatu szkoły:

  1. Rezygnację z odwozu po zajęciach szkolnych.
  2. Zmianę godziny odbioru dziecka.
  3. Zmianę osoby odbierającej dziecko ze szkoły.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Prosimy o złożenie wniosku o możliwość uczestnictwa z zajęć świetlicowych w przypadku uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym oraz korzystających ze świetlicy szkolnej po zajęciach dydaktycznych. Prosimy również o zgłoszenie do sekretariatu szkoły uczniów, którzy będą korzystać ze świetlicy międzygodziną 13:30 a 15:00.

 

JADALNIA

Korzystanie z jadalni wg dotychczasowych zasad. Szczegóły dotyczące wpłat pojawią się na e-dzienniku.

 

 

Wszystkie informacje dotyczące zasad zachowania reżimu sanitarnego znajdują się w Wewnętrznych Procedurach Bezpieczeństwa Zapobiegania i Przeciwdziałania Zakażeniu COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie zamieszczonej na stronie internetowej.

 

W razie wątpliwości należy kontaktować się ze szkołą.

Załącznik 1 - wniosek - zajęcia świetlicowe

Harmonogram

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43