Informacja dotycząca organizacji nauczania od poniedziałku 26.04.2021r.

Drukuj PDF
  1. Od poniedziałku 26.04.2021r.:

- uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się w systemie nauczania zdalnego,

- uczniowie klas I-III uczą się w systemie tzw. hybrydowym.

  1. Zajęcia we wszystkich klasach odbywają się wg obowiązującego planu zajęć niezależnie od rodzaju systemu nauczania.
  2. Organizacja zajęć w klasach I-III będzie realizowana w systemie naprzemiennym – przez jeden tydzień w zajęciach stacjonarnych (w szkole) biorą udział uczniowie jednej klasy tj.:

I tydzień – I klasa (stacjonarnie), klasa II (zdalnie), klasa III (zdalnie),

II tydzień – II klasa (stacjonarnie), klasa I (zdalnie), klasa III (zdalnie),

III tydzień – III klasa (stacjonarnie), klasa I (zdalnie), klasa II (zdalnie),

aż do momentu, gdy przepisy będą stanowić inaczej.

  1. Od 26.04.2021r. do 30.04.2021r. we wszystkich zajęciach stacjonarnych (w szkole) będą uczestniczyć uczniowie klasy I.
  2. Uczniowie biorący udział w zajęciach stacjonarnych mogą korzystać ze świetlicy (po wcześniejszym złożeniu wniosku przez rodziców), z dowozu i odwozu autobusem szkolnym oraz ze stołówki szkolnej.
  3. Uczniowie przyprowadzani do szkoły przez rodziców wchodzą i wychodzą wejściem głównym między godz.: 7:45 – 8:00.
  4. Uczniowie dojeżdżający autobusem wchodzą i wychodzą wejściem od strony hali sportowej.
  5. Uczniowie korzystają z przydzielonych szatni:

- szatnia nr 1 (przy wejściu do szkoły) klasa II,

- szatnia nr 2 klasa I i III.

Harmonogram dowozów i odwozówdla uczniów klasy I (26.04.2021r. – 30.04.2021r.)

 

Dowóz poranny (poniedziałek-piątek):

 

7:30- Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Kupienin – Mędrzechów

7:30- Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

7:45- Mędrzechów – Delastowice – Wójcina – Kupienin – Mędrzechów

Odwóz po zajęciach lekcyjnych:

Poniedziałek:

- 12:35 Kupienin – Odmęt – Wójcina

- 13:00 Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki

Wtorek:

- 12:35 Kupienin – Odmęt – Wójcina

- 13:00 Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki

- 13:30 – uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych

Środa:

- 12:35 Kupienin – Odmęt – Wójcina

- 13:00 Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki

- 13:30 – uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych

Czwartek:

- 12:35 Kupienin – Odmęt – Wójcina

- 13:00 Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki

Piątek:

- 11:35 Kupienin – Odmęt – Wójcina

- 12:00 Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki

Godziny dowozów i odwozów mogą ulec zmianie jeśli czas przejazdu autobusu na całej trasie będzie inny niż szacowany. Wszelkie zmiany oraz harmonogram dowozów i odwozów dla kolejnych klas będą ogłaszane przez e-dziennik oraz na stronie internetowej szkoły. Proszę również o pilne śledzenie wiadomości na e-dzienniku.

 

Wniosek - zajęcia świetlicowe

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43