Konkurs

Drukuj PDF

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny oraz Wieści Rolnicze – Portal dla rolników.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu.

Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

 

Organizacja konkursu w szkole:

  1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
  • klasy I-III,
  • klasy IV-VIII.
  1. Uczniowie wykonują pracę w formacie A3 dowolną techniką, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.
  2. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu.
  3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  4. Prace uczniów muszą być dostarczone do sekretariatu szkolnego do 22.03.2021r. (poniedziałek).
  5. Do pracy należy dołączyć podpisane Załączniki (2-4)
  6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu (miejsca I-III i wyróżnienia).

Szczegóły w Regulaminie Konkursu

 

Regulamin

Załączniki 2-4

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43