Ogłoszenie

Drukuj PDF

Zajęcia w szkole dla uczniów klas I-III rozpoczynają się 18.01.2021r. o godzinie 8:00 i przebiegają zgodnie z planem zajęć zapisanym w e-dzienniku.Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach zdalnych. Należy bardzo uważnie śledzić informacje na stronie internetowej oraz ogłoszenia i wiadomości w e-dzienniku.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPROWADZANIA DO SZKOŁY I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

 1. Uczniowie przyprowadzani przez rodziców lub opiekunów wchodzą do budynku szkoły:
 • wejściem głównym: kl. I – 7:40 – 7:50
 1. III – 7:50 – 8:00
 • wejściem od strony hali sportowej:
 1. II – 7:50 – 8:00
 2. Po zakończeniu zajęć uczniowie korzystają z szatni wg harmonogramu:
 • w pierwszej kolejności uczniowie odbierani przez rodziców (opiekunów)
 • następnie uczniowie korzystający z odwozu autobusem szkolnym (I kurs).
 1. Uczniowie odbierani przez rodziców lub opiekunów opuszczają szkołę:
 • wejściem głównym: kl. I i kl. III
 • wejściem od strony hali sportowej: kl. II

Powyższe zapisy mają na celu zminimalizowanie kontaktu dzieci między klasami.

DOWOZY I ODWOZY AUTOBUSEM SZKOLNYM

Dowozy:

7:15 – Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

7:15 – Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

Odwozy:

I odwóz

12:45 - Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

13:05 - Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

II odwóz

13:30 (kurs wspólny) – w przypadku uczestnictwa w zajęciach z pedagogiem i logopedą dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym

Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym wchodzą do budynku szkoły:

 • wejściem głównym: Kupienin-Odmęt-Wójcina
 • wejściem od strony hali sportowej: Grądy-Wólka Mędrzechowska-Bór Grądzki

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Prosimy o zgłoszenie do sekretariatu szkoły uczniów, którzy będą korzystać ze świetlicy między 13:30 a 15:00.

JADALNIA

Od poniedziałku planowane jest ponowne uruchomienie stołówki szkolnej. Szczegóły dotyczące wpłat pojawią się w poniedziałek na e-dzienniku.

 

Wszystkie informacje dotyczące zasad zachowania reżimu sanitarnego znajdują się w Wewnętrznych Procedurach Bezpieczeństwa Zapobiegania i Przeciwdziałania Zakażeniu COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie zamieszczonej na stronie internetowej.

 

W razie wątpliwości należy kontaktować się ze szkołą.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIU    COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Załącznik nr 1 do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie

Regulamin konsultacji przedmiotowych w Szkole Podstawowej Marii Konopnickiej w Mędrzechowie

 

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43