Inauguracji roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020r.

Drukuj PDF

9:00 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas według przydziałów:

Kl. I – p. mgr Renata Kołton – uczniowie wraz z rodzicami w hali sportowej

Kl. II - p. mgr Ewa Wolińska – klasa 03 – za biblioteką

Kl. III - p. mgr Małgorzata Musiał – klasa 01 – za szatnią

Kl. IV - p. mgr Grzegorz Marszałek – klasa H2 – na piętrze za salą informatyczną

Kl. V - p. mgr Dorota Wróbel – klasa matematyczna

Kl. VI - p. mgr Mirosław Warias – klasa fizyczna

Kl. VIIa - p. mgr Mariola Saletnik – klasa historyczna

Kl. VIIb - p. mgr Grzegorz Piękosz – klasa językowa

Kl. VIII - p. mgr Stanisław Ziętara – klasa polonistyczna

Prosimy, aby uczniowie, którzy nie dojeżdżają autobusem szkolnym przyszli pod budynek szkoły nie wcześniej niż o 8:50.

Prosimy o wyposażenie uczniów klas I-III w mocne reklamówki/ torby na zakupy/ plecaki w celu odebrania pakietów książek na cały rok szkolny.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ODWOZÓW BĘDĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ W PONIEDZIAŁEK 31.08.2021R.

 

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa w czasie inauguracji roku szkolnego:

 1. Uczniowie klasy IV - VIII zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed głównym wejściem do budynku szkoły.
 2. Uczniowie klasy I-III zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed wejściem na halę sportową. Wyłącznie uczniowie klasy I mogą wejść do szkoły z rodzicem/opiekunem.
 3. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego 1,5m.
 4. Uczniowie zbierają się po nadzorem wychowawców klas.
 5. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 6. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce całej klasy pod opieką wychowawcy (w przypadku nagłej nieobecności pod opieką innego nauczyciela)  i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 7. W przypadku opadów deszczu uczniowie kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 8. Rodzice/opiekunowie uczniów (oprócz uczniów klasy I) pozostają na zewnątrz budynku.
 9. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 10. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.
 11. Uczniowie dojeżdżający po skończonym spotkaniu z wychowawcą pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

 1. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 
 1. Przekazanie informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych, zasadach organizacji przerw między zajęciami oraz organizacji posiłków.
  1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
  2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
  3. organizacji przerw obiadowych
 2. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.

UWAGA!

 1. W inauguracji roku szkolnego mogą wziąć udział wyłącznie zdrowi uczniowie bez objawów chorobowych: gorączki, kaszlu, kataru itp.
 2. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym rodzica/opiekuna który jest zobowiązany jak najszybciej odebrać dziecko i udać się na konsultację lekarską.
 3. Apelujemy, aby rodzice/opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Nr telefonu 14 643 7123

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43