Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni! Drodzy Uczniowie!

Drukuj PDF

Rok szkolny 2019/2020 był wyjątkowo trudny. To rok, w którym trzeba było stawić czoła ogromnemu wyzwaniu jakim niewątpliwie było odnalezienie się w nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. Składam serdeczne podziękowanie Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom za wysiłek i wytrwałość w tym trudnym czasie.

Nie zapomnijmy przez to o innych, zapewne bardziej pozytywnych momentach w życiu naszej szkoły. Warto zaglądnąć na stronę naszej szkoły i powspominać te radośniejsze chwile.

Dziękuję Uczniom za udział w akademiach i imprezach szkolnych, w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, za pracę w wolontariacie, za angażowanie się na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, za pilną naukę nagrodzoną dobrymi ocenami i nagrodami. Gratuluję wszystkim uczniom wyników w nauce na miarę swoich możliwości.

Dziękuję Nauczycielom za współpracę w realizacji zadań, za inicjatywy – również te najdrobniejsze i za przesuwanie granicy rzeczy niemożliwych. Proszę pamiętać, że Państwa praca nigdy nie idzie na marne.

Słowa podziękowania kieruję do Rady Rodziców oraz do wszystkich Rodziców, którym zależy na dobru naszej szkoły. Dziękuję za pracę i zaangażowanie szczególnie utrudnioną w tym roku szkolnym.

Składam podziękowanie Panu Krzysztofowi Korcowi - Wójtowi Gminy Mędrzechów, Pani Barbarze Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów, Radzie Gminy Mędrzechów za współpracę i pomoc finansową konieczną do sprawnego funkcjonowania naszej szkoły.

Dziękuję Pracownikom niepedagogicznym, którzy wspierali swoją pracą realizację zadań szkoły.

Życzę Państwu oraz Wam Drodzy Uczniowie spokojnych i zdrowych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku. Mam nadzieję, że wrócimy we wrześniu do szkoły pełni zapału do pracy.

Anna Jurek

Dyrektor Szkoły

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43