Informacja dotycząca konsultacji przedmiotowych od 01.06.2020r.

Drukuj

W związku z możliwością konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, które mogą być przeprowadzane dla uczniów naszej szkoły od 1 czerwca 2020 roku Dyrekcja Szkoły prosi o skontaktowanie się z nauczycielami danego przedmiotu do dnia 28 maja 2020r. (czwartek) do godziny 12:00.

Wcześniejsze zgłoszenie ucznia na konsultację jest konieczne z powodu wymogu dotyczącego limitu osób w jednej grupie (max. 12) oraz do ustalenia harmonogramu tych konsultacji na dany tydzień. Udział w konsultacjach nie zwalnia uczniów z nauczania w systemie zdalnym.

Przy dużej ilości osób preferencje zapisu w następnych tygodniach mają osoby, które wcześniej nie uczestniczyływ  takich konsultacjach.

Uczeń zapisujący się na konsultacje oraz jego rodzic jest zobowiązany do przestrzegania Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19, które są dostępne na stronie szkoły. Podpisanie oświadczenia (Załącznik nr 1b) przed rozpoczęciem konsultacji jest obligatoryjne.