X ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci: "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz"

Drukuj

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie...

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez KRUS pt: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Celem konkursu jest propagowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. W tym roku podczas wykonywania pracy plastycznej należy zwrocić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu. Prace należy złożyć ostatecznie do 21.02.2020 r.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa jego regulamin:

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

krus2020.jpg - 75.26 Kb