Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie

1. Zakończenie roku szkolnego zaczyna się o godzinie 9:00 w budynku szkoły.

2. Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

3. Uczniowie wraz z wychowawcami udają się do własnych klasopracowni gdzie zostaną rozdane świadectwa i nagrody. Przewidywany czas: 20 - 30 minut.

4. W klasie VIII odbędzie się ślubowanie Absolwentów oraz przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu Pocztowi Sztandarowemu.

5. Obowiązuje strój galowy:

Dziewczynki: biała bluzka koszulowa, czarna/granatowa spódnica lub czarne/granatowe płócienne spodnie,

Chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe płócienne spodnie.

6. Należy stosować się do wytycznych zawartych w „Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 -2021”.

7. Dowóz:

8:30 – Mędrzechów - Kupienin - Odmęt - Przewiązka - Mędrzechów

8:45 – Mędrzechów - Delastowice - Wójcina - Mędrzechów

8:30 – Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

8. Odwóz:

9:30 - Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

9:45 - Mędrzechów – Bór Grądzki – Grądy – Wólka Grądzka – Bór Mędrzechowski – Mędrzechów

Czas dowozów i odwozów jest uzależniony od liczby uczniów korzystających w tym dniu z autobusu szkolnego, dlatego należy pojawić się na przystanku autobusowym wystarczająco wcześnie.

9. Msza Św. w intencji Społeczności Szkolnej odbędzie się dzień wcześniej (24.06.2021r. – czwartek) o godzinie 18:00. Ze względu na obostrzenia o udziale we mszy decydują rodzice i pozostają pod ich opieką.

Szanowni Państwo,

do 30 września br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów
i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.). Dotychczas tego ustawowego obowiązku dopełnił już co trzeci mieszkaniec naszego kraju. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Możemy spisać się poprzez:

- samospis internetowy – na stronie internetowejspis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

- osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych
w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu22 279 99 99od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

- z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy – telefonicznie
z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Wywiady bezpośrednie przeprowadzone przez rachmistrza są na razie wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w kraju.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie, nie odkładanie obowiązku spisowgo na ostatnią chwilę i zachęcamy do włączenia się
w upowszechnianie informacji o spisie. Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

 

 

Gminne Biuro Spisowe w Mędrzechowie

I - 17 czerwca godz. 8.55 - 10. 35

 1. II- 23 czerwca godz. 8 00 - 10.35
 2. III 17 czerwca  godz. 10.50- 11.35
 3. IV- 18 czerwca godz. 10.50- 12.35

kl . V - 21 czerwca   godz. 8.00- 9.00

 1. VI21 czerwca  godz. 10.50 – 12.35
 2. VII a -- 18 czerwca godz. 9.50 - 10.50
 3. VII b 22 czerwca godz. 11.50 – 13.00
 4. VIII - 22 czerwca godz.8.00 – 10.35

 

 • Wcześniej proszę uczniów wszystkich klas o zwrot książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 1. 1. Uczniowie wszystkich klas uczą się stacjonarnie w szkole.
 2. 2. Do szkoły może przyjść uczeń i pracownik szkoły, który nie ma objawów charakterystycznych dla choroby zakaźnej (bóle gardła, gorączka, kaszel, katar).
 3. 3. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły jest zobowiązana do przestrzegania Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 -2021 wraz załącznikami.
 4. 4. Ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania zakażeniu COVID-19, do szkoły wchodzą wyłącznie: uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby, które załatwiają sprawy administracyjne w sekretariacie szkoły oraz mają umówione spotkanie z wychowawcą, pedagogiem, logopedą lub dyrektorem szkoły.
 5. 5. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku osłony na usta i nos (maseczkę).
 6. 6. Zajęcia odbywają się według obowiązującego planu zajęć z uwzględnieniem zajęć dodatkowych i projektowych.
 7. 7. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej są zobowiązani do dokonania wpłaty do 10 czerwca 2021r. Wysokość kwoty zostanie podana uczniom w poniedziałek. Opłata obejmuje cały miesiąc. Z opłaty za określone dni może być zwolniony uczeń wyłącznie w sytuacji, gdy nieobecność ucznia trwa minimum trzy dni i jest wcześniej zgłoszona przez rodzica do sekretariatu szkoły.
 8. 8. Harmonogram korzystania ze stołówki jest umieszczony na drzwiach jadalni oraz w każdej klasie.
 9. 9. Dowozy i odwozy

Dowozy:

7:15 – Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

7:15 – Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

Odwozy:

I odwóz

12:45 - Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

13:05 - Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

II odwóz

14:30- Mędrzechów – Kupienin – Odmęt – Delastowice – Wójcina – Przewiązka – Mędrzechów

14:50 - Mędrzechów – Bór Mędrzechowski – Wólka Grądzka – Grądy – Bór Grądzki – Mędrzechów

 1. 10. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny oraz zgłoszeni przez rodziców korzystają ze świetlicy szkolnej.
 2. 11. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym wchodzą i wychodzą wejściem obok hali sportowej.
 3. 12. Uczniowie niekorzystający z autobusu szkolnego (w tym odprowadzani przez rodziców/opiekunów prawnych) wchodzą i wychodzą głównym wejściem do szkoły.
 4. 13. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku osłony na usta i nos (maseczkę).
 5. 14.Ze względu na dynamikę zmian w organizacji zajęć należy pilnie śledzić informacje przesyłane przez e-dziennik oraz umieszczane na stronie szkoły.

Uczniowie, którzy wypożyczali ze szkoły laptopy na czas zdalnego nauczania proszeni są o ich zwrot do sekretariatu w piątek 28.05.2021r. lub poniedziałek 31.05.2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00. W przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości zwrotu laptopa w określonych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dodatkowego terminu.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43