Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie

Rodzice i uczniowie klas I-III w testowanym e-dzienniku będą mogli podglądnąć oceny z  religii i języka angielskiego. Natomiast oceny z edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, informatycznej, fizycznej, muzycznej oraz społecznej są ocenami opisowymi zgodnie z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Ocena pracy dokonywana jest na bieżąco w sposób opisowy i przesyłana do uczniów i rodziców drogą mailową. Praca z e-dziennikiem w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wpisywania ocen w wymienionych obszarach rozpocznie się w nowym roku szkolnym 2020/2021 po zapoznaniu rodziców z nowymi formami oceniania, WSO i sposobie odczytywania informacji w e-dzienniku

Na kontach rodziców i uczniów będą również pojawiać się  informacje i ogłoszenia związane ze zmianami w organizacji roku szkolnego.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie informuje rodziców i uczniów naszej szkoły o próbnym wdrażaniu e-dziennika (dziennika internetowego) od maja 2020

W najbliższym czasie dla rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów w e-dzienniku będą zamieszczane tylko informacjedotyczące ocen jakie uczniowie otrzymali w II półroczu, w  tym ocen z nauczania zdalnego. Ocena w postaci „0” jest informacją, że uczeń nie wywiązał się z zadania zleconego przez nauczyciela.

Rodzice (opiekunowie prawni) proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły po hasła i loginy, w celuaktywowania swoich kont, co pozwoli na sprawdzenie postępów w nauce swoich dzieci.

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z dużą grupą osób prosimy o przybycie rodzica (opiekuna prawnego) do sekretariatu szkoływ następujących godzinach w dniu: 18.05.2020r. (poniedziałek)

 

L.p.

Klasa

Godzina

1.       

I

900 – 930

2.       

II

930 – 1000

3.       

III

1000 – 1030

   PRZERWA  

4.       

IV

1100 – 1130

5.       

V

1130 – 1200

6.       

VIa

1200 – 1230

   PRZERWA  

7.       

VI b

1230 – 1300

8.       

VII

1300 – 1330

9.       

VIII

1330 – 1400

Rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci uczą się w różnych klasach przychodzą w jednym wybranym terminie.

W przypadku gdy rodzic (opiekun prawny) nie może odebrać loginów i haseł w danym dniu prosimy o kontakt telefoniczny (14 643 71 23) w celu uzgodnienia dogodnego terminu.

Instrukcja dostępu do aktywowania konta:

  1. https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/pierwsze-kroki-z-aplikacja-librus-instrukcja
  2. https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-odzyskac-login-i-haslo-ucznia-do-systemu-synergia
  3. https://portal.librus.pl
  4. https://www.librus.pl/rodzice/librus-synergia/opis-rozwiazania/
  5. http://konto.librus.pl/aplikacjamobilna

W związku z możliwością składania wniosków rekrutacyjnych online do szkół ponadpodstawowych Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego przedstawaia propozycję edukacyjną, z którą możecie się zapoznać klikając w logo szkoły.

Wniosek do Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego dostępny jest pod adresem www.zsdt.edu.pl  w sekcji "Rekrutacja online".

 logo-zsdt baczyski.png - 29.70 Kb

Do17 maja 2020r. można ubiegać się o udział w „Programie Stypendialnym Horyzonty”. Program ten jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych w całej Polsce, którzy zamieszkują stale w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);

  • uzyskali dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce;
  • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi poniżej 1 000 zł netto miesięcznie;
  • będą starali się o przyjęcie do jednej ze szkół wskazanych przez EFC. Lista  szkół współpracujących z Fundacją znajduje się na stronie efc.edu.pl.

Formularz wypełniany jest online przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

Szczegółowe informacje w załączonym linku:

https://efc.edu.pl/programy/horyzonty?fbclid=IwAR1XRVCh8klDrEjCUSLutqCJm4bAi3fpYCroVJXON1YNhQOuYQasH2c7p8M

Formularz zgłoszeniowy online:

https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/formularz?fbclid=IwAR2D8P5iJqIqQhhbXbVNM6_3AQxCsg-rBUwxJNaJCp4IUfjN2EgcNmy6NJY

W związku z rozpoczynającą się od dnia 11 maja 2020r. rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, Zespół Szkół w Brniu proponuje  zapoznać się z ofertą, która zamieszczona jest na stronie www.zspbren.pl

Na stronie szkoły zamieszczony jest również wniosek do wypełnienia, który można przesłać on-line. Klikając w poniższe logo szkoły zostaniecie automatycznie przekierowani na stronę, gdzie możecie zapoznać się z ofertą.

logo.jpg - 384.42 Kb

Natomiast klikając w poniższy link zapoznacie sie z ofertą edukacyjną

Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

https://www.pceikz.pl/index.php/13-aktualnosci/921-wirtualny-dzien-otwarty

 

Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku była ustawą regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.

W tym roku Święto Konstytucji będziemy spędzać w domowym zaciszu. Warto dzień wcześniej wywiesić flagę. Można to zrobić w oknach, na balkonach czy w specjalnym uchwycie na ścianie budynku.

Dobrym pomysłem jest seans filmów ohistorii naszego kraju, odwiedzenie muzeum historycznego online czy zorganizowanie quizów i gier przy rodzinnym stole.

Spot „Niepodległa - Moja flaga”

https://www.youtube.com/watch?v=eXEGIyNMmEs

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43