Informacje dla rodziców

 Szanowni Państwo

Pracownicy dowożący uczniów do szkoły niebędący nauczycielami nie mają prawa zwalniać uczniów poza teren szkoły. Zwolnienia na piśmie przekłada się wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu, nauczycielowi świetlicy.

Zwolnienie powinno zawierać powód wyjścia, datę, godzinę i własnoręczny podpis rodzica.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43