Skolenie z udzielania pierwszej pomocy klas I -III

Drukuj PDF

 

Dnia 02.02.2018r. Szkołę Podstawową w Mędrzechowie odwiedzili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Mędrzechowie: Pan Naczelnik Łukasz Bzduła oraz Pan Artur Majka.

Szkolenie rozpoczęło się od przypomnienia uczniom najważniejszych numerów alarmowych. Kolejnym etapem było wyświetlenie krótkiego filmu na temat udzielania pierwszej pomocy. Następnie funkcjonariusze zaprezentowali uczniom krok po kroku, jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej, która jest nieprzytomna. Wyjaśniono im także, co to jest defibrylator, i jak należy się nim posługiwać w razie konieczności. W dalszej części spotkania uczniowie mieli okazję sami wykonać masaż serca na fantomie. Na koniec uczniowie zostali obdarowani przez strażaków certyfikatami ukończenia szkolnego kursu udzielania pierwszej pomocy.

Wizyta strażaków wywarła na uczniach pozytywne wrażenie. Były to bardzo owocne zajęcia, z których uzyskana wiedza z pewnością posłuży im w życiu codziennym.

Serdecznie dziękujemy Panom za poświęcony czas oraz przekazanie tak cennych informacji.

 

JASEŁKA 2018

 

Dnia 28.01.2018r. w sali Domu Ludowego w Mędrzechowie grupa SzaPoMe ze Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie wystawiła Jasełka polskie pod patronatem Pani Moniki Rachmaciej.

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie każdego szczebla edukacji. Dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem wcielili się w różne postaci, doskonale oddając klimat wydarzeń Betlejemskiej Nocy. Urok dodały piękne kostiumy i dekoracje, a także kolędy i pastorałki pod akompaniamentem niezastąpionego Pana Pawła Dynaka.

Przedstawienie dostarczyło wiele emocji: od radości po wzruszenia. Skłoniło do refleksji nad istotą narodzenia Dzieciątka Jezus. Uczniowie wykazali się doskonałą grą aktorską oraz ogromnym talentem.

Na zakończenie nie zabrakło życzeń kierowanych do wszystkich, tak licznie zgromadzonych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki ktorym przedstawienie mogło się odbyć.

Decyzją młodzieży dochód zebrany z przedstawienia w kwocie 2020zł został przekazany na leczenie Oliwii Kudły i wpłacony na konto Kawałek Nieba.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43