Apel osiągnięć 2019

Drukuj PDF

 

Dnia 17.06.2019r. społeczność szkoły w Mędrzechowie zebrała się na sali gimnastycznej w celu podsumowania całorocznych szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć uczniów. W wydarzeniu tym towarzyszyła nam Sekretarz Gminy Mędrzechów - Pani Barbara Pobiegło, Pani Aneta Kolano - Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pan Jerzy Kaczówka.

Spotkanie to stało się naszą coroczną tradycją, ponieważ osiągnięć tych jest tak wiele, że nie sposób byłoby je przedstawić w dzień zakończenia roku szkolnego.

Pani Wicedyrektor - Jolanta Kogut-Stachura uroczyście powitała wszystkich zgromadzonych, następnie wychowawcy poszczególnych klas odczytali wszystkie osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich, a także osiągnięcia czytelnicze w roku szkolnym 2018/2019. Również Pan Jerzy Kaczówka wyróżnił uczniów biorących udział w Konkursie Wiedzy Pożarniczej wręczając im pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy uczniom wysokich lokat w konkursach i życzymy dalszych sukcesów!

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mędrzechowie

 

Rynek 440

33-221 Mędrzechów

woj. małopolskie

.

 

gimed99@gmail.com

 

(14) 643 71 23

(14) 643 76 43